Yabancı Dil Eğitimi

Eksen Okullarında İngilizce Eğitimi

Ülkemizde 2005’ten sonra uygulanmaya başlanan ilerlemeci çağdaş eğitim felsefesi ile yaparak yaşayarak öğrenme,öğrencinin aktif olduğu öğrenci merkezli eğitim, bireyin ilgi ihtiyaçları ve öğrenmeyi öğrenme kavramları çok önem kazanmıştır.Çocuklarımızı kültürüne değerlerine bağlı, farklı bir dil edinerek 21. Yüzyıl donanımlarıyla dünya ile yarışan topluma yararlı bireyler olarak eğitmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda Eksen Okulları dil eğitiminde liderliği amaçlayan hedeflere sahiptir.

İngilizce Eğitim Programımızda :

 • İngilizce dinleme,konuşma,okuma ve yazma becerileri sistemli bir şekilde geliştirilir ve anadil kazanımında olduğu gibi iletişim ve kazanım odaklı en doğal öğrenme ortamları sağlanarak dili edindirme hedeflenir.
 • Eksen Okullarında İlkokulda 8 saat; Hazırlık sınıfı niteliğindeki  sınıfta 15 saat;
 • 6.7. ve 8.sınıflarda 10 saat İngilizce dil eğitimi verilir.
 • Ulusal Sınavlar ve TEOG yabancı dil sınavında en yüksek başarıyı hedefleyen ve sınav becerilerini geliştiren bir dil eğitimi veriyoruz.
 • Akademik İngilizcenin yanısıra öğrenenlerin yabancı dili sosyal yaşamın her alanında kullanabilecekleri ve düşüncelerini akıcı olarak ifade edebilecekleri şekilde öğretmeyi hedefliyoruz.
 • İngilizce öğretim ortamlarında ülkemizde ve dünyada uygulanan en yeni yöntem&teknikler ve en modern teknolojileri kullanmaya özen gösteriyoruz.
 • İdealist, alanında uzman ve tecrübeli dil öğretmenleriyle eğitim veriyoruz.
 • Yurt İçi Dil Köyü, Yurt Dışı Dil Kampları&Gezileri, Yaz Okulları düzenliyouz.

Çocuklarımız için süresi isteğe bağlı  olarak 1 ya da 2 haftalık Yurt Dışı /Yurt İçi Dil kampları,Yurtdışı gezileri, yine her türlü sayısız sosyal ve kültürel etkinliğin yabancı dil ile yapıldığı anadili İngilizce olan Amerikalı&İngiliz eğitimciler ve Eksen Dil öğretmenlerinin katılımlarıyla Dil Köyü Kampları düzenliyoruz. Bu tür eğitici, sosyal, kültürel etkinliklerin bulunduğu dil kamplarıyla çocuklarımıza öğrendikleri yabancı dili etkin ve kendilerine güvenerek kullanmalarını, hayatları boyunca unutamayacakları tecrübeler ve güzel anılar biriktirmelerini sağlıyoruz.

 • Yabancı dilde danışman öğretmenlerimizce yapılan akademik takip ve ödevlendirme sistemimiz vardır.
 • Çocuklarımızın dili eğlenerek keyifle öğrenmesi için Dijital Eğitim – E öğrenme uygulamasını hayata geçirdik.

 

Dijital Eğitim – E-Öğrenme Nedir?

Günümüz çocuklarının hızla gelişen teknolojiye paralel olarak teknolojik araçları daha çok oyun amaçlı kullandıklarını görüyoruz. Bu gerçekten yola çıkarak Eksen Okulları olarak eğitimde yeni bir çağ başlattık. Çocuklarımızın dijital teknolojiyi sadece oyun amacıyla değil öğrenimde de kullanabilmelerini sağlayarak, öğrenmeyi daha eğlenceli bir süreç haline getirdik. Aynı zamanda daha kalıcı bir öğrenme sağlayan bu yöntemin amacı çocuklarımızı yaparak, yaşayarak, oynayarak ve eğlenerek öğrenen çocuklar olarak yetiştirmektir.

Dijital Eğitim E-öğrenme, öğrenen bireylerin İngilizce öğrenmeyle ilgili uygulamalar, konular, kitap okuma, dinleme, izleme, doğru telaffuz(pronunciation), eğitici her türlü etkinlikler, öğrencinin konu eksikliklerini kendisinin bulup giderdiği en modern uygulamalardır. E-Öğrenme öğrenen bireye öğrenmeyi öğrenme’yi kazandırır. Düzenli olarak e-öğrenme uygulamasını kullandırmak öğrenci kazanımlarının maximum düzeyde artmasını sağlar. İngilizce ile daha fazla zaman geçirdiğinden  kazanımları da kalıcı hale gelir. E-Öğrenme’de dil öğretmeni rehber,gözlemci,danışman konumundadır , öğrencinin gelişimine hizmet eden ödevler verir ve  öğrencisini sürekli takip eder.

 

Dijital Eğitim – E-Öğrenme ile:

 Daha keyifli öğrenme,

 • Öğrenmenin sınıf dışına çıkarak günlük yaşama yayılması,
 • Öğrenme stiline ve farklı öğrenme ihtiyaçlarına uygun bilgi kaynaklarına anında erişim,
 • Teknolojiyi öğrenme amaçlı olarak kullanabilmek,
 • Yaratıcılığı geliştirme,
 • Disiplinler arası çalışma ve araştırma,
 • Kültürlerarası farklılıkları tanıma ve bu farklılıklara saygı duyma,
 • ‘Öğrenmeyi öğrenmek’ konusunda daha fazla sorumluluk alma,
 • Eğitim amaçlı sınırsız uygulamaya ulaşarak kavraması zor konuları etkileşimli bir biçimde kolayca kavrayabilme,
 • Dijital kitaplardan en güzel şekilde yararlanmayı sağlar.