Rehberlik Çalışmaları

 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Okulda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri; çocuğun eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra;  sosyal, duygusal, bedensel, zihinsel potansiyelini fark edip kendilerini tanımasına destek olur. Bu potansiyellerini kullanırken de çevresiyle mutlu ve uyum içinde ilişkiler kurmasına yardımcı olan profesyonel bir süreçtir.Rehberlik Hizmetleri
  • Öğrenciye Yönelik Çalışmalar
  • Veliye Yönelik Çalışmalar
  • Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

  Şeklindedir.

   

  Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

  • Bireysel Görüşmeler
  • Sunumlar-Seminerler
  • Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi
  • Ergenlik Dönemi Özellikleri
  • Motivasyon ve Başarı
  • Verimli Ders Çalışma
  • Test Çözme Teknikleri
  • Sınav Kaygısı İle Başa Çıkma
  • Sınava Az Kala
  • Psikolojik Danışma

   

  Envanterler

  • Problem Tarama
  • Başarısızlık Nedenleri
  • Çalışma Davranışlarını Değerlendirme
  • Sınav Kaygısı
  • Mesleki Eğilim Belirleme

   

  Veliye Yönelik Çalışmalar

  Bireysel Görüşmeler

  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmalarının sağlıklı bir şekilde  yürütülebilmesi için veli işbirliğini önemsiyoruz.