LGS Çalışmaları

TÜRKÇE DERSİ LGS ÇALIŞMALARI

 • Her öğrencinin anlayacağı şekilde açık ve anlaşılır konu anlatımı
 • Test tekniklerini rahatça uygulamaya yönelik bol miktarda konu kavrama etkinlikleri
 • Konuyu tam olarak kavrayamayan ya da teknik hatalar yapan öğrencilerle birebir çalışma imkanı
 • Anlam sorularını kolay ve net bir şekilde çözmeye dayalı pratik yöntemler sunumu ve uygulaması
 • Yorum gücünü, deyim ve atasözü bilgisini arttırmaya yönelik çalışmalar
 • Başarıyı sadece sınava indirgemeyen aktif ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan not tutma sistemi

FEN BİLGİSİ DERSİ LGS ÇALIŞMALARI

 • 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi çalışma takvimi ve MEB in yayınladığı kazanım programı esas alınarak konu anlatımı, etkinlikler,soru çözümleri ve etütlerle LGS çalışması yapılmaktadır.
 • Ayrıca öğrencilerin ihtiyacı doğrultusunda birebir  çalışmalara da yer verilmektedir.
 • Öğrencinin okul dışındaki  günlük çalışmasını  takip etmek için ders çalışma günlüğü tutturularak takibi yapılmaktadır.
 • Birebir ödev takibi ve eksiklerin giderilmesi için de Koçluk sisteminden yararlanılmaktadır.

MATEMATİK DERSİ LGS ÇALIŞMALARI

 • Derslerimizde Milli Eğitimi Bakanlığının öngördüğü yıllık çalışma planına göre hareket ediyoruz.
 • Öğrencilere ilgili konu ile alakalı kazanımlar eksiksiz olarak verilip öğrencilerimizin LGS 1 sınavı için eksiksiz bir şekilde hazırlanmasını amaçlıyoruz.
 • Ders işlerken her öğrencimizi derse katma amacı güderek öğrencilerin derse olan ilgilerini çekmek için daha detaylı bir anlatım ve sınıftaki tüm öğrencilere söz hakkı vererek derse katılımlarını sürekli hale getirmeye gayret ediyoruz.
 • Konu işlerken konunun kazanımlarına uygun örnekler çözerek daha iyi anlaşılmasını hedefliyoruz. Konu ile ilgili kazanımlar öğrencilere bu şekilde kazandırıldıktan sonra öğrenciler ödevlendirilip ödevlerinin takibini yapıyoruz.
 • Eksik olan kazanımlar öğrenci ile birebir ders çalışılarak öğrencinin eksiksiz bir şekilde LGS’ye girmesine yardımcı oluyoruz.

İNGİLİZCE DERSİ LGS ÇALIŞMALARI

 • Derslerimizde MEB’in 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi yıllık ders planı esas alınarak içinde bulunduğumuz çağında gerektirdiği gibi bilgiyi öğrenme, kavrama, uygulama, analiz ve sentez yapabilme gibi becerilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarla birlikte yoğun akademik çalışma programı uygulanır.
 • 2 haftada bir uyguladığımız mini sınavlarımız ve deneme sınavlarımızla öğrencilerimizin eksikleri tespit edilecek ihtiyaç doğrultusunda birebir ve grup çalışmaları uygulanır
 • LGS hedefimiz doğrultusunda başarı elde etmek için verimli ders çalışma ve test teknikleri ile ilgili öğrencilere bilgi verili.
 • Koçluk sistemi ile bireysel performans destekleyici başarı takip çalışmaları yapılır.

INKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ LGS ÇALIŞMALARI

 • LGS’ye ilişkin olarak öğrencilerimizle sınıfta öğretim faaliyetlerinin yanında birebir ve grup etüt programları kapsamında çalışmalar düzenleyerek onların T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi özelinde bilgi seviyelerinin yükselmesine ve sınav performanslarının artmasına yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ LGS ÇALIŞMALARI

 • Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı kazanım çizelgesi esas alınarak, konu anlatımı ve soru çözümü şeklinde etkinliklerle renklendirilen çalışmalar yapmaktayız.
 • Öğrencilerimizle sadece ders saatlerinde değil ihtiyaç hissedilen her durumda çalışmalar yapmaktayız.