Laboratuar

Deney ve proje çalışmalarının yapıldığı fen bilimleri laboratuvarında öğrencilerimiz;

  • Gözlem yapma,
  • Soru sorma,
  • Fikir ileri sürme,
  • Tahmin etme,
  • İletişim kurma,
  • Neden sonuç ilişkisini kavrama becerilerini kazanıyorlar.

Bütün sınıflar tarafından düzenli olarak kullanılan laboratuvarda yapılan çalışmalar dikkatli bir programla yürütülmekte ve öğrencilerin derslere aktif olarak katılması sağlanmaktadır.

Eksen Okulları‘nda fen bilimleri laboratuvarı tüm laboratuvar malzemeleri, mikroskop, doküman, bilgisayar ve teknik donanımları ile deney yapmayı zevkli hale getirmektedir. Bu Şekilde öğrencilerin yapılan deneylerle, konuları daha iyi kavraması sağlanmaktadır. Deneyler, ders öğretmenlerinin gözetiminde öğrenciler tarafından yapılmaktadır.