Koçluk Sistemi

Eksen Okullarında Koçluk Sistemi

Eksen Okulları olarak, bilim ve teknolojinin hızla geliştiği, özellikle Z kuşağı da denilen “internet kuşağı” çocuklarının farklı bir uzmanlık diline ihtiyaç duyduklarını ve bu dilin de koçluk sistemi ile mümkün olacağına inanmaktayız. Koçluk sistemimizde her öğrencinin bir koçu vardır. Öğrenciler koçları ile yürüttükleri bire-bir görüşmelerle sorunlarına kalıcı çözümler üretirler.

Eksen Okullarında koçluk sistemi her öğrencinin bireysel farklılıklarına ve bireysel seçimlerine saygılı olacak şekilde organize edilmiştir.

Günümüzde öğrenmenin okulla sınırlı kalmadığını göz önüne aldığımızda koçluk sistemi ile öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında sosyal hayatta da başarılı bireyler olmasını hedeflemekteyiz.

Eğitim koçluğu ile öğrencilerimizin;

 • Kendi içlerini anlamayı ve kendilerini keşfetmelerini,
 • Birlikte bir amaç oluşturup, bu amaca yürümeyi,
 • Onları tanıyarak hayatlarına farklı bakış açıları getirmeyi ve farkındalık oluşturabilmeyi,
 • Akademik başarılarının yanında sosyal hayatta da etkili bireyler olmalarını,
 • Güçlü yönlerini ve potansiyellerini ortaya çıkarabilmeyi planlamaktayız.

Koçluk Süreci
Eksen Okullarında kayıtlı tüm öğrencilerimiz koçluk sistemine kendi isteğiyle dahil olabilmektedir. Koçluk talebi doğrudan öğrenciden gelmelidir.

Koçluk sisteminde süreç aşağıdaki gibi olmaktadır:

 • Koçluk hizmetini kendi talebiyle almak isteyen 5-8. sınıf öğrencileri ilgili koordinatör koç öğretmene başvurur.
 • 8. sınıf öğrencilerimize bire-bir koçluk verilir.
 • Eğitim koçları okul yönetimi tarafından görevlendirilir.
 • Eğitim koçu olarak görevlendirilen her öğretmen çalışmanın başlayacağı hafta öğrenci ve velileri ile bir tanışma toplantısı yapar. Süreç hakkında bilgilendirir ve “Koçluk Sözleşmesi”ni imzalatır. Sözleşmenin bir örneği koç öğretmende bir örneği velide muhafaza edilir.
 • Görüşmeler okulumuzda koçluk odasında gerçekleştirilir.
 • Hangi konuların çalışma kapsamında olduğu ve sonuçları aile ve okul ile paylaşılır. Herkes neyin paylaşılıp neyin paylaşılmayacağını sürecin başında öğrenir.
 • Ailenin bilgisi, ilgisi ve koordinasyonu önemlidir. Yıl boyunca bazı koçluk görüşmeleri öğrencinin evinde yapılabilir.

Düşünce Adası / Öğrenmeyi Öğrenme Eğitimleri
Düşünce Adası Öğrenmeyi Öğrenme eğitimleri koçluk çalışmaları çerçevesinde öğrencilerimizin akademik başarılarına katkıda bulunmak için yapılır.

Eğitimleri koçluk çalışmalarını yürüten koç öğretmenler verirler. Her grup en az 10 kişi olmak durumundadır. 10 öğrenciden az sayıda olan gruplar koçluk koordinasyonun bilgisi dahilinde birleştirilebilir.