İngilizce Eğitimi

Eksen Okullarında İngilizce Eğitimi

Ülkemizde 2005’ten sonra uygulanmaya başlanan ilerlemeci çağdaş eğitim felsefesi ile yaparak yaşayarak öğrenme,öğrencinin aktif olduğu öğrenci merkezli eğitim, bireyin ilgi ihtiyaçları ve öğrenmeyi öğrenme kavramları çok önem kazanmıştır.Çocuklarımızı kültürüne değerlerine bağlı, farklı bir dil edinerek 21. Yüzyıl donanımlarıyla dünya ile yarışan topluma yararlı bireyler olarak eğitmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda Eksen Okulları dil eğitiminde liderliği amaçlayan hedeflere sahiptir.

İngilizce Eğitim Programımızda :

  • İngilizce dinleme,konuşma,okuma ve yazma becerileri sistemli bir şekilde geliştirilir ve anadil kazanımında olduğu gibi iletişim ve kazanım odaklı en doğal öğrenme ortamları sağlanarak dili edindirme hedeflenir.
  • Eksen Okullarında İlkokulda 8 saat; Hazırlık sınıfı niteliğindeki  5. sınıfta 15 saat;
  1. 7. ve 8.sınıflarda 10 saat İngilizce dil eğitimi verilir.
  • Ulusal Sınavlar ve TEOG yabancı dil sınavında en yüksek başarıyı hedefleyen ve sınav becerilerini geliştiren bir dil eğitimi veriyoruz.
  • Akademik İngilizcenin yanısıra öğrenenlerin yabancı dili sosyal yaşamın her alanında kullanabilecekleri ve düşüncelerini akıcı olarak ifade edebilecekleri şekilde öğretmeyi hedefliyoruz.
  • İngilizce öğretim ortamlarında ülkemizde ve dünyada uygulanan en yeni yöntem&teknikler ve en modern teknolojileri kullanmaya özen gösteriyoruz.
  • İdealist, alanında uzman ve tecrübeli dil öğretmenleriyle eğitim veriyoruz.
  • Yurt İçi Dil Köyü, Yurt Dışı Dil Kampları&Gezileri, Yaz Okulları düzenliyouz.

Çocuklarımız için süresi isteğe bağlı  olarak 1 ya da 2 haftalık Yurt Dışı /Yurt İçi Dil kampları,Yurtdışı gezileri, yine her türlü sayısız sosyal ve kültürel etkinliğin yabancı dil ile yapıldığı anadili İngilizce olan Amerikalı&İngiliz eğitimciler ve Eksen Dil öğretmenlerinin katılımlarıyla Dil Köyü Kampları düzenliyoruz. Bu tür eğitici, sosyal, kültürel etkinliklerin bulunduğu dil kamplarıyla çocuklarımıza öğrendikleri yabancı dili etkin ve kendilerine güvenerek kullanmalarını, hayatları boyunca unutamayacakları tecrübeler ve güzel anılar biriktirmelerini sağlıyoruz.

  • Yabancı dilde danışman öğretmenlerimizce yapılan akademik takip ve ödevlendirme sistemimiz vardır.
  • Çocuklarımızın dili eğlenerek keyifle öğrenmesi için Dijital Eğitim – E öğrenme uygulamasını hayata geçirdik.