İlkokul

Okul yaşantısıyla ilk kez tanışan öğrencilerin, okulu; yaşam, keşfetme ve öğrenme alanı olarak benimsemeleri ve sevmeleri, Eksen’de öncelikli amaçlar arasında yer alır. İlkokul yılları boyunca işlevsel okur-yazarlığın oluşturulması, bilimsel merak ve bilimsel düşünme biçiminin kazandırılması, öğrenme motivasyonunun sağlanması esas alınır. Program içeriği ve eğitim yöntemiyle, çocuğun gelecekteki akademik gelişiminin ve sosyal hayat becerilerinin temelleri bu dönemde atılır.

İlkokul Eğitimi Neden Önemli?
İlkokul yıllarında çocuğun kazandığı temel bilgi, beceri ve tutumlar onlara hayatları boyunca eşlik eder. Bu nedenle çocuğun içindeki potansiyelin desteklenmesi gerekir. İlkokulda, öğrenciye bilişsel beceriler kazandırmanın yanı sıra, onların toplumda etkili bir birey olmasına zemin sağlayacak beceri ve tutumları geliştirilir. Ana dilini doğru, akıcı ve zengin bir şekilde kullanabilme, yabancı dilde iletişim kurabilme, sayısal yetenekleri geliştirme, bireyler arası ilişkilerde yetkinlik ve problem çözme becerileri gibi yaşamsal kazanımlar ilkokulda edinilir.

Zenginleştirilmiş Eğitim

Zenginleştirme; öğrenciler için mevcut müfredata ilave olarak içerikleri, süreci, ders ürünlerini daha anlamlı ve zorlu olacak şekilde geliştirmek ya da mevcut müfredatı takip ettiklerinde kazanamayacakları yeni beceriler geliştirmektir.

Öğrenci tarafından programdaki daha önce başarılmış çalışmaları öğrencinin kendi hızında öğrenmesini sağlayarak, kazanılan zamanın uygun zenginleştirme ve hızlandırma etkinlikleri için kullanılmasının sağlanmasıdır.

 

Zenginleştirme Programında Üç Temel Bölüm

Temel Derslerde Zenginleştirme

Temel derslerde (Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Bilişim Teknolojileri) müfredata farklılaştırma, zenginleştirme, hızlandırma uygulanarak öğrencilerin bireysel öğrenme hızlarını destekliyoruz.

Fark Dersleriyle Zenginleştirme

Müfredatta yaygın olmayan fark dersleriyle öğrencilerimizi destekliyoruz.

Bu derslerimizin bazı etkinliklerini temel dersleri zenginleştirme çalışmalarında kullandığımız gibi ayrı ders olarak da planladık.

Kolaydan karmaşığa ilkesiyle öğrencilerimizin o alandaki düzeyi ve yetenekleri süreç içinde gözlemlenerek gelişimine katkı sağlanmaktadır.

AKIL OYUNLARI:

  • Düşünme Becerileri
  • Üretkenlik
  • Görsel Algı – Dikkat

Yetenek ve İlgi Alanlarında Zenginleştirme

Yetenek dersleri olarak da adlandırılan Müzik, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Drama, Satranç, Halk Oyunları gibi dersleri hafta içi ders saatlerinde verilecektir.