Eğitim Modeli

Her bireyin kendine özgü bir öğrenme stili vardır. Öğrenme stilleri; kişinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanmasıdır. Bir öğrenme stili bir diğerinden iyi veya kötü değildir. Herkes yaşamı boyunca tüm stilleri kullanmakta ancak bir tanesini daha fazla tercih etmektedir.

Bilimsel araştırmalar, insanların bilgiyi 3 şekilde algıladığını göstermiştir: Görsel, işitsel, kinestetik. Erken çocukluk döneminde daha çok genetik özelliklerle, yaş ilerledikçe de çevre şartlarına göre değişebilen bu öğrenme stillerinin hiç birisi diğerine göre üstün değildir. Öğrenim sürecindeki esas amaç bu üç özelliği de geliştirebilmektir.

Öğrenme stillerine özgü öğretim modelimiz, öğrencilerin öğrenme biçimlerdeki bireysel farklılıkları belirlemeyi ve bu farklılıkları baz alarak öğretim sürecini planlamayı hedeflemektedir. Kişilerin öğrenme tarzları, onların parmak izleri kadar özeldir. Bu öğrenme tarzları ne kadar iyi bilinirse, öğrencilerin başarılı bir öğrenim tecrübesi kazanmasına o kadar katkıda bulunabiliriz. Eksen Okulları öğrencilerin öğrenme stillerindeki bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Her öğretim yılının başında öğrencilerimizin neler hatırladıklarına yönelik olarak ölçme ve değerlendirmeler yaparız. Amacımız öğrencilerimizin bir önceki yıla ait kazanımlara hangi düzeyde sahip olduklarını belirlemek, eksik oldukları kazanımları tespit edip iyileştirici çalışmalar planlamaktır. Dönem içerisinde ve dönem sonlarında öğrencilerimizi düzenli olarak takip ederek öğrenme düzeyleri ve öğrenme eksikliklerini belirlemek amacıyla ölçme ve değerlendirmeler yaparız.

Öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlara göre etüt çalışmaları planlarız. Bireysel veya küçük gruplar halinde yaptığımız etüt çalışmalarında aynı kazanımda yanlış yapan öğrenciler ile birlikte ders anlatımları ve soru çözümleri yapılır. Böylelikle sınavlardan hemen  öğrencilerimizin konu eksikliklerini tamamlayarak öğretime devam ederiz. Öğretmenlerimiz öğrencileri sürekli takip ederek kazanım eksiğine göre ödev, test veya ek çalışma hazırlar.

Öğretmenlerimiz öğrencinin hangi ortamlarda, ne şekilde çalışmasının daha verimli olabileceği konusunda öğrenci ve veliyi bilgilendirir. Nasıl öğreneceğini bilen öğrenci doğru çalışır ve daha kısa sürede daha verimli şekilde öğrenir.

Eksen Okulları tüm öğrencilerimize Bireysel Öğrenme, Grupla Öğrenme, Aktarıcı Eşliğinde Öğrenme şeklinde Farklı Öğrenme Ortamları sunar.

İlkokulda Tüm Dersler ve Yabancı Dilde Bütünsel Öğrenme

Bu öğrenciler daha çok rahat ortamlarda, yaparak ya da yaşayarak öğrenebilirler.