Drama Atölyesi

Eksen okullarında  öğrenciyi merkeze alan yaratıcı drama aracığıyla çocuklar öğretici ve eğlenceli bir sürecin sonunda kendini daha iyi ifade edebilen empati kurabilen iletişim ve estetik becerileri gelişmiş bireyler haline gelirler. Drama dersi ile öğrencilerin motivasyonunu arttırarak rahatlamalarına ve dinlenmelerine de olanak tanır.

Ortaokulda yürütülen drama derslerimizde eğitici drama ve yaratıcı drama atölyeleri düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra disiplinler arası bir çalışma ile öğrenciler ana derslerde gördükleri konuları planlanan drama etkinlikleri ile pekiştirme ve uygulama imkanı elde etmektedir.