Değerler Eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Öngördüğü Değerler Eğitimi Çalışmalarımızın Amacı:

Öğrencilerimizde ve toplumda etik değerler yönünden farkındalık yaratmak,
Topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek öğrencilerde bilinç oluşturmak,
Öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimini desteklemek,
Evrensel, milli ve manevi değerlere sahip olmanın öğrencilerimize kendisiyle barışık, mutlu ve başarılı bir kişilik kazandırdığını fark ettirmektir.

Bu doğrultuda;
Arkadaşlık
Nezaket ve Hoşgörü
Sevgi
Yardımlaşma
Sorumluluk
İsraf Etmemek
Saygı
Doğruluk-Dürüstlük
Adalet
Vefalı Olma
Özgüven
Hijyen ve Sağlıklı Olma
Konuları okulumuzda çeşitli etkinliklerle uygulanmaktadır.

Aşağıda, Değerler Eğitimi konularına yönelik öğrencilerimizle yapmış olduğumuz sınıf içi etkinlik ve çalışmalarımızdan bazı örnekler yer almaktadır.