21. Yüzyıl Becerileri

Eğitimde 21. Yüzyıl Becerileri

Eksen Okullarında Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan ve Dünya ile yarışan liderler yetiştirmek için öğrencilere 21. Yüzyıl bilgi ve becerileri kazandırılması hedeflenir.

Bunların başlıcaları şunlardır:

 • Okuma/Dil Becerileri
 • Matematik Okuryazarlığı
 • Fen Okuryazarlığı
 • Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme
 • İletişim ve İşbirliği
 • Yaratıcılık ve Yenilikçilik
 • İnisiyatif Kullanma ve Kendini Yönlendirme
 • Sosyal, Kültürler Arası Beceriler, Liderlik ve Sorumluluk
 • Üretkenlik ve Hesap Verebilirlik
 • Bilgi, Medya ve İletişim Teknolojileri (ICT) Okuryazarlığı
 • Esneklik ve uyum
 • Girişimcilik ve Öz-yönetim

Bu becerileri geliştirmek için  eğitim öğretim sistemimiz kişisel&öğrenme farklılıklarını dikkate alan kişiye özgü öğretim modelleri, özgün derslikler ve öğrenme ortamları kullanılır.